Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyên Ngọc

  • THPT Đại Từ - Thái Nguyên
  • 4390

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 0 100 59%
Môn Địa lớp 12 2460 3712 74%
Môn Sử lớp 12 1920 3244 81%
Tổng cộng: 4380 7056 77%

Comment giao lưu với Nguyên Ngọc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com