Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 21 76%
Môn Lí lớp 12 5079 1527 76%
Môn Hóa lớp 12 4497 991 82%
Môn Sinh lớp 12 839 214 70%
Môn Anh lớp 12 102 23 100%
Tổng cộng: 10517 2776 78%

Comment giao lưu với _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com