Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn pháp

  • THPT Hoàng Diệu - Quảng Nam
  • 1626

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 5 80%
Môn Lí lớp 12 340 189 65%
Môn Hóa lớp 12 1229 389 75%
Môn Sinh lớp 12 -2 37 35%
Môn Anh lớp 12 50 55 64%
Tổng cộng: 1617 675 69%

Comment giao lưu với nguyễn pháp


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com