Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn Thị Phượng

  • Trường THPT Chuyên Quảng Bình - Quảng Bình
  • 10
  • "đang học lớp 11"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 0 50 28%
Môn Sinh lớp 12 0 86 34%
Tổng cộng: 0 136 32%

Comment giao lưu với nguyễn Thị Phượng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com