Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thùy Ngọc Quế

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 100%
Môn Lí lớp 12 0 10 60%
Môn Sinh lớp 12 -50 25 20%
Môn Anh lớp 12 0 30 30%
Môn Anh lớp 9 0 89 81%
Môn Lí lớp 9 0 2 0%
Môn Hóa lớp 10 -25 20 25%
Môn Toán lớp 10 5 57 39%
Môn Lí lớp 10 0 47 53%
Môn Anh lớp 10 0 55 47%
Môn Toán lớp 9 0 0 0%
Môn Tiếng Anh lớp 9 155 50 54%
Tổng cộng: 85 386 51%

Comment giao lưu với Nguyễn Thùy Ngọc Quế


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com