Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quách Thanh Nhật

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 67 31%
Môn Lí lớp 12 2705 1147 51%
Môn Hóa lớp 12 -440 335 25%
Môn Sinh lớp 12 0 16 19%
Môn Anh lớp 12 -115 125 16%
Tổng cộng: 2150 1690 42%

Comment giao lưu với Quách Thanh Nhật

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com