Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nhị Gia

  • THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An
  • 11810

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1275 183 92%
Môn Lí lớp 12 2560 320 89%
Môn Hóa lớp 12 1595 195 92%
Môn Sinh lớp 12 130 46 83%
Môn Anh lớp 12 1045 109 97%
Tổng cộng: 6605 853 91%

Comment giao lưu với Nhị Gia

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com