`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lưu quang lợi

  • THPT số 2 Văn Bàn - Lào Cai
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 332 67%
Môn Lý lớp 12 0 308 61%
Môn Hóa lớp 12 0 652 63%
Môn Sinh lớp 12 0 21 52%
Tổng cộng: 0 1313 64%

Comment giao lưu với lưu quang lợi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com