Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Trang Như

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 925 589 89%
Môn Toán lớp 9 0 19 47%
Môn Anh lớp 9 110 26 62%
Môn Lí lớp 9 0 20 85%
Môn Hóa lớp 9 0 75 45%
Môn Hóa lớp 10 0 15 93%
Tổng cộng: 1035 745 83%

Comment giao lưu với Nguyễn Trang Như

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com