Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NV Nguyên

  • THPT Nguyễn Đình Chiểu - Đắk Nông
  • 28180

Cấp độ thành viên

21
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 26 69%
Môn Anh lớp 12 0 35 34%
Môn Địa lớp 12 9670 2773 79%
Môn Sử lớp 12 18500 4252 84%
Tổng cộng: 28170 7086 81%

Comment giao lưu với NV Nguyên

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com