Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Đức Ngọc

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 6 17%
Môn Hóa lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Môn Toán lớp 9 0 35 54%
Môn Anh lớp 9 0 143 84%
Môn Lí lớp 9 0 156 81%
Môn Hóa lớp 9 0 538 81%
Môn Lí lớp 10 0 1 0%
Môn Lí lớp 8 0 20 95%
Môn Lí lớp 6 0 20 100%
Tổng cộng: 0 922 80%

Comment giao lưu với Trần Đức Ngọc


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com