Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuấn Đức

  • THPT Thừa Lưu - Thừa Thiên Huế
  • 9969

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 79 43%
Môn Lí lớp 12 5126 1938 71%
Môn Hóa lớp 12 4828 2017 74%
Tổng cộng: 9959 4034 72%

Comment giao lưu với Tuấn Đức

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com