Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên phạm thị nga

  • THPT Tân Kỳ 3 - Nghệ An
  • 572

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 25 38 61%
Môn Lí lớp 12 0 54 33%
Môn Hóa lớp 12 517 477 68%
Môn Sinh lớp 12 18 30 53%
Môn Địa lớp 12 0 2 50%
Tổng cộng: 560 601 64%

Comment giao lưu với phạm thị nga

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com