Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Better One

  • - Hà Nội
  • 1165
  • "Be better everyday!"

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 8 15 19 58%
Môn Hóa lớp 8 0 2 100%
Môn Văn lớp 8 0 1 100%
Môn Toán lớp 8 510 293 86%
Tổng cộng: 525 315 84%

Comment giao lưu với Better One

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com