`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Thị Kim Hương

  • Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Bình Dương
  • 1165
  • "Hãy chứng tỏ bản thân mình là một người phi thường và không bao giờ bị tác động bởi người khác!(Vài phút suy nghĩ) Học trước khi chơi phần thưởng sung sướng Học trước khi quên không bao giờ quên"

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 0 39 69%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Sinh lớp 12 0 29 41%
Môn Anh lớp 12 0 49 41%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 0 120 50%

Comment giao lưu với Phạm Thị Kim Hương

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com