Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Better One

  • - Hà Nội
  • 1165
  • "Be better everyday!"

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 39 69%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Sinh lớp 12 0 29 41%
Môn Anh lớp 12 0 49 41%
Môn Toán lớp 9 100 20 90%
Môn Anh lớp 9 0 27 63%
Môn Lí lớp 9 60 19 89%
Môn Hóa lớp 9 0 2 0%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 0 1 0%
Môn Toán lớp 11 0 2 50%
Môn Toán lớp 10 0 6 83%
Môn Lí lớp 10 -5 16 31%
Môn Hóa lớp 10 0 3 67%
Môn Lí lớp 8 15 19 58%
Môn Lí lớp 7 190 25 84%
Môn Lí lớp 6 285 48 73%
Môn Hóa lớp 8 0 2 100%
Môn Văn lớp 8 0 1 100%
Môn Toán lớp 8 510 293 86%
Môn Toán lớp 6 0 27 59%
Tổng cộng: 1155 630 73%

Comment giao lưu với Better One

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com