Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuấn Phạm

  • C Đ nghề Việt Mỹ - TP HCM
  • -10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 55 45%
Môn Lí lớp 12 5 508 53%
Môn Hóa lớp 12 -25 484 48%
Môn Sinh lớp 12 0 6 50%
Môn Anh lớp 12 0 150 40%
Môn Văn lớp 12 0 5 80%
Tổng cộng: -20 1208 49%

Comment giao lưu với Tuấn Phạm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com