Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phan Lê Khánh Hội

Cấp độ thành viên

20
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 284 62%
Môn Lí lớp 12 0 1 0%
Môn Địa lớp 12 0 217 65%
Môn Sử lớp 12 0 1322 85%
Tổng cộng: 0 1824 79%

Comment giao lưu với Phan Lê Khánh Hội

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com