`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Phương Thảo

  • THPT A Bình Lục - Hà Nam
  • 40
  • "i will try my best"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 468 51%
Môn Hóa lớp 12 0 34 24%
Môn Sinh lớp 12 0 2 0%
Tổng cộng: 0 504 49%

Comment giao lưu với Lê Phương Thảo

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com