Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Plant Youmong

  • Trường Quốc tế Á Châu - Lào Cai
  • 147

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 46 35 77%
Môn Văn lớp 9 0 9 89%
Môn Anh lớp 9 77 97 60%
Môn Lí lớp 9 16 17 65%
Môn Hóa lớp 9 -2 11 27%
Tổng cộng: 137 169 63%

Comment giao lưu với Plant Youmong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com