Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quang Dai

  • THPT Nam Tiền Hải - Thái Bình
  • 260

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 15 3 67%
Môn Hóa lớp 12 30 6 67%
Môn Sinh lớp 12 -65 120 28%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: -20 130 31%

Comment giao lưu với Quang Dai

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com