Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Lê Diễm Quỳnh

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1509 60%
Môn Lý lớp 12 0 69 54%
Môn Anh lớp 12 0 1928 70%
Môn Địa lớp 12 0 2485 84%
Môn Sử lớp 12 0 10 60%
Tổng cộng: 0 6001 73%

Comment giao lưu với Nguyễn Lê Diễm Quỳnh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com