Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên TRẦN ĐẠI NGHĨA

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 17 48 50%
Môn Lí lớp 12 2494 1274 71%
Môn Hóa lớp 12 240 712 38%
Môn Sinh lớp 12 -123 548 28%
Tổng cộng: 2628 2582 52%

Comment giao lưu với TRẦN ĐẠI NGHĨA

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com