Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ryuukishen

  • - Hà Nội
  • 903

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 20 16 69%
Môn Lí lớp 12 454 619 62%
Môn Sinh lớp 12 7 5 80%
Môn Anh lớp 12 370 993 46%
Tổng cộng: 851 1633 52%

Comment giao lưu với ryuukishen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com