Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ThuyMinion

  • THPT Kim Thành - Hải Dương
  • 10740

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 305 287 69%
Môn Lý 35 208 36%
Môn Hóa 510 1003 64%
Môn Sinh 5220 4083 67%
Môn Tiếng Anh -50 113 30%
Tổng cộng: 6020 5694 64%

Comment giao lưu với ThuyMinion

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com