Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lethanh

  • Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Kiên Giang
  • 204

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 10 0 24 63%
Môn Sinh lớp 10 0 78 36%
Môn Anh lớp 10 0 6 17%
Tổng cộng: 0 108 41%

Comment giao lưu với lethanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com