Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bùi Hữu Sơn

  • THPT Bán công -Đồng Hới - Quảng Bình
  • 13125

Cấp độ thành viên

14
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 440 913 57%
Môn Sử lớp 12 12675 2969 85%
Tổng cộng: 13115 3882 78%

Comment giao lưu với Bùi Hữu Sơn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com