Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sơn Lâm

  • THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau
  • 9985
  • "thành công hay thất bại tại chính bạn!"

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 83%
Môn Địa lớp 12 1690 1572 67%
Môn Sử lớp 12 8285 4234 78%
Tổng cộng: 9975 5812 75%

Comment giao lưu với Sơn Lâm


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com