Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tờ N

  • THPT Nguyễn Trãi - TP HCM
  • 625

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 26 49 51%
Môn Lí lớp 12 9 36 44%
Môn Anh lớp 12 580 1004 53%
Môn Văn lớp 12 0 10 80%
Tổng cộng: 615 1099 53%

Comment giao lưu với Tờ N

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com