Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên taenys9

  • Trường THPT Tống Văn Trân - Nam Định
  • 4283

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 17 11 91%
Môn Lí lớp 12 142 299 53%
Môn Sinh lớp 12 2 1 100%
Môn Anh lớp 12 4017 4671 62%
Môn Văn lớp 12 0 9 89%
Tổng cộng: 4178 4991 62%

Comment giao lưu với taenys9

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com