Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên NGUYỄN THỊ TÂM

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 20 7 71%
Môn Lý lớp 12 165 304 64%
Môn Hóa lớp 12 535 316 57%
Môn Anh lớp 12 0 45 31%
Tổng cộng: 720 672 59%

Comment giao lưu với NGUYỄN THỊ TÂM

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com