`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tấn Nguyễn

  • THCS và THPT Trương Vĩnh Ký - TP HCM
  • 730

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 720 161 73%
Môn Lý lớp 12 0 48 79%
Môn Hóa lớp 12 0 98 71%
Tổng cộng: 720 307 74%

Comment giao lưu với Tấn Nguyễn

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com