Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trương Đức Tân

  • - Thái Bình
  • 12035
  • "katopesla the final mission học viện kỹ thuật quân sự"

Cấp độ thành viên

13
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4740 855 89%
Môn Lí lớp 12 2015 812 81%
Môn Hóa lớp 12 2465 486 86%
Môn Sinh lớp 12 0 28 50%
Môn Địa lớp 12 15 6 50%
Môn Sử lớp 12 400 40 100%
Môn GDCD 0 1 0%
Tổng cộng: 9635 2228 85%

Comment giao lưu với Trương Đức Tân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com