Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Triệu Thái

  • Trường THPT Long Châu Sa - Phú Thọ
  • 2088

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 29 25 72%
Môn Lí lớp 12 34 74 49%
Môn Hóa lớp 12 2013 1627 75%
Môn Sinh lớp 12 3 3 33%
Tổng cộng: 2079 1729 74%

Comment giao lưu với Triệu Thái

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com