Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Hữu Thắng

  • Trường THPT Kiến Thụy - Hải Phòng
  • 716

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 13 12 75%
Môn Lí lớp 12 28 35 63%
Môn Hóa lớp 12 293 129 74%
Môn Sinh lớp 12 233 231 62%
Môn Anh lớp 12 140 78 97%
Tổng cộng: 707 485 71%

Comment giao lưu với Vũ Hữu Thắng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com