Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thanhf Nv

  • THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh
  • 39

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5 4 75%
Môn Lý lớp 12 26 16 88%
Môn Hóa lớp 12 -2 2 0%
Môn Anh lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 29 22 77%

Comment giao lưu với Thanhf Nv

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com