Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ThÀnh Cơ MÀ

  • THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh - Lai Châu
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 22 27%
Môn Lí lớp 12 0 33 52%
Môn Hóa lớp 12 0 161 29%
Tổng cộng: 0 216 32%

Comment giao lưu với ThÀnh Cơ MÀ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com