Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thánh Họ

  • THPT Bá Thước - Thanh Hóa
  • 155

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 8 19 47%
Môn Lí lớp 12 114 153 58%
Môn Hóa lớp 12 27 122 40%
Môn Anh lớp 12 -4 4 0%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 145 299 49%

Comment giao lưu với Thánh Họ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com