Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thanh Ngan Pham

  • THPT Trung Phú - TP HCM
  • 1353

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 -85 33 18%
Môn Hóa lớp 12 1020 389 69%
Môn Sinh lớp 12 113 111 60%
Môn Anh lớp 12 295 138 54%
Tổng cộng: 1343 671 62%

Comment giao lưu với Thanh Ngan Pham

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com