Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thanh Phú

  • THPT Võ Minh Đức - Bình Dương
  • -25

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 1 0%
Môn Sinh lớp 12 0 207 56%
Môn Lí lớp 9 0 2 50%
Môn Toán lớp 11 0 3 0%
Môn Lí lớp 11 0 2 100%
Môn Hóa lớp 11 0 8 38%
Môn Toán lớp 10 -40 76 42%
Môn Lí lớp 10 0 98 69%
Môn Hóa lớp 10 0 254 53%
Môn Sinh lớp 10 0 20 65%
Môn Anh lớp 10 5 81 52%
Môn Sử lớp 10 0 4 75%
Tổng cộng: -35 756 55%

Comment giao lưu với Thanh Phú

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com