Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ĐẬU ĐẬU

  • - Quảng Bình
  • 42625
  • "#CT25"

Cấp độ thành viên

26
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 50 8 75%
Môn Lí lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 8 63%
Môn Địa lớp 12 16575 4268 91%
Môn Sử lớp 12 25150 5374 93%
Tổng cộng: 41775 9660 92%

Comment giao lưu với ĐẬU ĐẬU

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com