Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thanh Trần

  • Trường THPT Hùng Vương - Bình Phước
  • 405

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 172 44%
Môn Anh lớp 12 0 382 43%
Môn Địa lớp 12 395 174 63%
Môn Sử lớp 12 0 300 57%
Tổng cộng: 395 1028 51%

Comment giao lưu với Thanh Trần

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com