Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Xuân

  • Trường THPT Trần Phú - Quảng Ninh
  • 1010
  • "Đức thụ do tâm tài năng tại nhẫn"

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 24 50%
Môn Hóa lớp 12 835 438 55%
Môn Sinh lớp 12 165 1563 56%
Tổng cộng: 1000 2025 56%

Comment giao lưu với Hoàng Xuân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com