`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thiên Hee

  • THPT Trịnh Hoài Đức - Bình Dương
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 401 58%
Môn Lý lớp 12 0 210 50%
Môn Hóa lớp 12 0 294 53%
Môn Sinh lớp 12 0 88 44%
Tổng cộng: 0 993 54%

Comment giao lưu với Thiên Hee

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com