Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thiện Thanh

  • Trường THPT Cà Mau - Cà Mau
  • 325

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 200 47%
Môn Địa lớp 12 0 6 33%
Môn Sử lớp 12 315 4550 60%
Tổng cộng: 315 4756 60%

Comment giao lưu với Thiện Thanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com