Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thu Linh

  • Trường THPT Quảng Hà - Quảng Ninh
  • 84

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 19 32 53%
Môn Lí lớp 12 9 52 48%
Môn Anh lớp 12 47 58 60%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 75 144 55%

Comment giao lưu với Nguyễn Thu Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com