Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thư

  • Trường THPT Tắc Vân - Cà Mau
  • 10080

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 28 50%
Môn Lí lớp 12 715 192 66%
Môn Hóa lớp 12 535 474 52%
Môn Sinh lớp 12 7320 3661 56%
Môn Anh lớp 12 835 184 64%
Tổng cộng: 9415 4539 56%

Comment giao lưu với Nguyễn Thư

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com