Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Thu Trang

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 14 73 40%
Môn Lí lớp 12 14 175 36%
Môn Hóa lớp 12 80 165 50%
Môn Sinh lớp 12 600 1214 50%
Môn Anh lớp 12 -9 18 17%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 699 1647 48%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Thu Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com