`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đinh Nguyễn Thủy Giang

  • THPT Ái Quốc - Hải Dương
  • 30
  • ""Nếu như bạn dám hy sinh 1h cho học tập thì mai sau tri thức sẽ bù đắp lại cho bạn 10h của sự thỏa mãn" "Đừng để sau này phải hối tiếc về 1 điều gì cả""

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 20 80%
Tổng cộng: 0 20 80%

Comment giao lưu với Đinh Nguyễn Thủy Giang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com