Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tiên Tiên

  • THPT Phạm Phú Thứ - Quảng Nam
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 17 65%
Môn Sinh lớp 12 0 198 73%
Môn Toán lớp 9 0 5 20%
Môn Toán lớp 11 0 1 0%
Môn Hóa lớp 11 0 8 50%
Môn Toán lớp 10 0 155 55%
Môn Lí lớp 10 0 13 69%
Môn Hóa lớp 10 0 426 71%
Môn Sinh lớp 10 0 40 65%
Tổng cộng: 0 863 68%

Comment giao lưu với Tiên Tiên

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com